Videokonfigurasjon

Videoconfig er Zenwalks verktøy for å få X, den grafiske serveren, opp å gå ordentlig. Programmet vil selv søke etter optimal skjermoppløsning, frekvens og hvilket videokort det er du bruker.

For å starte klikker du på Video configuration i ZenPanelet.

Du vil få følgende skjem med denne advarselen:

Vær smart - ikke ignorer denne beskjeden! Hvis du ikke har tenkt å konfigurere X (noe som ikke skulle være nødvendig på dette punkt siden det allerede ble gjort mot slutten av installasjonen), press OK, og du vil få dette vinduet:

Herfra kan du aktivere Xfces funksjoner for grafiske elementer som transparente vinduer, skygger, osv..

Det siste vinduet lar deg velge om du ønsker grafisk eller tekstbasert innlogging.

Som advarselen sa - konfigurasjon av X bør gjøres i tekstmodus. Dette er lettere enn det kan virke som, såfremt du bruker de riktige verktøyene. Logg ut fra din vanlige bruker, press Ctrl+alt+f2 for å bytte til en terminal, logg inn som root og kjør init 3. X vil da bli slått av og du vil returnere til en ny terminal. Logg inn som root igjen og kjør videoconfig. Nå vil du få opp en boks som spør om videoconfig har funnet riktig videokort og skjermfrekvenser. Hvis det er riktig, bekreft informasjonen. Hvis ikke må du gå ut av videoconfig og konfigurere X manuelt med xorgconfig, eller redigere /etc/X11/xorg.conf for hånd. Den siste operasjonen er ikke anbefalt hvis ikke du er kjent med X sin konfigurasjonsfil fra før.

Videoconfig vil sette opp X automatisk. Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med konfigurasjonen, eller Zenwalk har oppdaget feil maskinvare under installasjonen, kan du gjøre alt selv ved å kjøre xorgconfig. Se seksjonen for xorgconfig hvis du behøver mer informasjon.