Systemspråk (Locale)

Kommandoen localeconfig gir bruker mulighet til å velge lokaliteten til systemet. Et 'lokale' (locale) er et sett av konvensjoner forbundet med brukerens språk, miljø og/eller brukerens kulturelle konvensjoner (som valutasymboler, datovisning osv). Dette lokalet blir så overført til brukerens øvrige arbeidsmiljø. Ved fabrikkinnstilling er de fleste Linux systemer konfigurert med "en_US" lokalet (engelsk for USA), så andre lokaliteter må spesifiseres manuelt ("en_GB" for britisk engelsk, "en_US" for amerikansk, "no_NB" for norsk bokmål, "no_NN" for nynorsk og se_NO for nordsamisk).

Du kan starte localekonfig fra grafisk miljø i Zenpanelet (kalt "System language configuration"), men det kan også kjøres fra terminal ved å kjøre localeconfig som rot.

Bruke localeconfig

For å forandre lokaliteten til ditt system må du gjøre følgende.

Velg språket du vil ha:

Valget av "locale" er viktig. Nyere datamaskiner bruker UTF-8 istedet for ISO, men ta det med ro, € symbolet kommer med UTF-8 også. Når du har merket det du vil ha klikker du bare OK.