Installasjon steg for steg

NB! Før du starter vær vennlig å se etter at BIOS på maskinen din er konfigurert til å starte fra optisk enhet (CD/DVD), slik at Zenwalk kan starte når du skrur på maskinen. (Vennligst se brukermanualen til maskinen din for hvordan du konfigurerer oppstartsmuligheter, d.v.s "boot options").

 1. Oppstartsskjermen til Zenwalk Linux

  Når du starter maskinen fra CD vil du ønskes velkommen av oppstartsskjermen til Zenwalk installasjons CD. På den første linjen står det hvilken versjon av Zenwalk installasjons CD du har.

  Booting from the CD, you will be greeted with the boot screen of the Zenwalk installation CD. On the first line, the version number of your Zenwalk installation CD is written.
 2. Zenwalk Setup Under oppsettskjermen finner du:
    KEYMAP
    PARTITION
    AUTOINSTALL
    INSTALL
    EXIT
  
  Du bruker piltastene opp/ned for å bevege markøren og enter for å velge. Velg KEYMAP for å finne det tastaturoppsettet du har på din PC. Velg PARTITION hvis du ønsker å redigere partisjonstabellen. Velg AUTOINSTALL hvis harddisken skal dediseres til Zenwalk og du ikke ønsker å partisjonere den manuelt. Velg INSTALL hvis du ønsker å sette opp målpartisjoner manuelt og installere Zenwalk pakkene på maskinen. Velg EXIT hvis du ønsker å avslutte Zenwalk Setup.

 3. VALG AV TASTATUR

  Vennligst velg et av de tilgjengelige tastaturoppsettene fra listen. Av og til bør du vite hva du skal velge på forhånd, men vanligvis er det veldig enkelt å finne ut av (e.g. fr.map for fransk tastatur, no.map for norsk bokmål, osv).

 4. REDIGERING AV PARTISJONER

  Hvis du har valgt å skrive/redigere partisjonstabell til harddisken din manuelt, må du først velge hvilken disk du ønsker å partisjonere. Trykk space for å velge en disk, deretter Go med venstre/høyre piltast og så trykk enter for å fortsette til cfdisk. Hvis du ønsker å kansellere/avslutte partisjoneringen, velg Exit og trykk enter.

 5. cfdisk PARTISJONSVERKTØY

  På den første linjen vil du se harddisken du har valgt å partisjonere, og på den andre størrelsen. Den tredje linjen er ikke særlig viktig for en vanlig bruker.

  På hovedtabellen ser du, fra venstre: navn, flagg, partisjonstype, filsystemtype, merke og størrelse. På bunnen av tabellen ser du tilgjengelige operasjoner: Hjelp, Ny, Print, Avslutt, Enheter og Skriv. Du kan bevege markøren med piltastene og velge det markerte området med enter.

  Velg en tilgjengelig, fri plass (free space) på hovedtabbelen og trykk Ny. Du vil bli spurt om du ønsker å lage en Primær eller Logisk partisjon. Ta den du ønsker, men du kan bare ha 4 primærpartisjoner så deretter vil du bare kunne bruke logiske partisjoner. Si Ja til å lage den første linux partisjonen. Gjør den Bootable, d.v.s oppstartbar, et valg du finner på menyen under.

  Så lager du en ny partisjon for swap (bytteminne). Trykk Ny, velg en partisjonstype og størrelse. Si ja til å lage partisjonen, deretter trykker du Type og skriver inn 82 for Linux swap partisjonstype. Hvis du ikke velger å bruke autopartisjonering må du sørge for at harddisken er riktig partisjonert for å installere Zenwalk. Du ønsker ikke å lage en stor swap partisjon hvis du allerede har en stor mengde RAM på maskinen din. I motsatt tilfelle bør swap partisjonen være dobbelt så stor som mengden av RAM.

  Hvis du ønsker å lage flere partisjoner kan du repetere ved å velge en fri plass og trykke Ny på menyen.

  Når du er fornøyd med dine partisjoner velger du Skriv ("write") for å skrive partisjonstabellen til disken, deretter velger du Avslutt for å avslutte cfdisk.

 6. AUTOINSTALLERING

  For å installere Zenwalk automatisk kan du bruke vårt AUTOINSTALL verktøy som deler opp harddisken din automatisk. Det er nødvendig å restarte maskinen etter en automatisk partisjonering. Hvis harddisken din er større enn 10 GB vil Zenwalk lage 3 partisjoner (swap, / og /home). Hvis harddisken er mellom 3 og 10 GB vil det bli laget 2 (swap og /). Hvis harddisken er mindre enn 3 GB blir du nødt til å lage partisjonene manuelt.

  NB! Autoinstallering vil slette alt som eventuelt befinner seg på den valgte harddisken. Så vær forsiktig. Alle eksisterende data og partisjonsinformasjon som allerede finnes på disken vil bli slettet.

  Autoinstallering er spesielt passende for nye brukere som har kjøpt eller vil bruke en disk dedikert til Linux. Det er også nyttig for testere som har en disk reservert for å teste distribusjoner.

  Hvis du bare har en harddisk og du ønsker å beholde et eksisterende operativsystem (f.eks. MS Windows, BSD o.l.) på sin partisjon og samtidig preparere partisjoner for Linux på den samme harddisken er Autoinstallering IKKE veien å gå.

 7. INSTALL

  INSTALL vil sette opp målpartisjoner manuelt og installere Zenwalk-pakkene på maskinen din.

  1. SWAP SPACE FUNNET

   Når du har trykket install vil du bli spurt om å sette opp en swap partisjon. Hvis du har fulgt partisjonsinstruksen ovenfor skal Zenwalk finne swap partisjonen automatisk. Velg OK for å fortsette.

  2. VELG FILSYSTEM FOR /

   Du vil bli spurt om å velge hvilken partisjon som skal være / ("rot"). Deretter blir du nødt til å velge et filsystem for /. Velg et av de fire tilgjengelige: ext2, ext3, reiserfs og xfs; deretter formaterer du partisjonen (du kan også velge ikke å formatere, samt sjekk+formattering). Trykk OK for å fortsette.

  3. Velg andre Linux partisjoner til /etc/fstab

   Du kan legge til flere partisjoner til systemet og montere dem ved oppstart. Velg en partisjon du ønsker å montere ved oppstart. Tilgjengelige partisjoner som er ramset opp er umontert såfremt de ikke er merket med (IN USE).

   Igjen vil du bli spurt om å velge et filsystem og formatere partisjonen. På neste skjerm må du spesifisere et monteringspunkt for partisjonen du ønsker å montere ved oppstart - altså et katalognavn for partisjonen. De to mest vanlige katalogene er: /home (hvor alle personlige data og filer er lagret) og /usr (hvor alle installerte programmer befinner seg).

   TIPS! Å ha en separat partisjon for /home beskytter filene dine fra rotpartisjonen. Dette betyr at du kan teste ut andre distribusjoner, oppgradere (eller reinstallere) Zenwalk og så videre, uten å måtte ta backup av brukerdataene dine. Altså en veldig smart løsning.

   Velg Continue så snart du er ferdig med å legge til partisjoner du ønsker å montere under oppstart. Du vil også bli spurt om du ønsker å legge til FAT og NTFS partisjoner fra MS Windows hvis du har noen på harddisken. Velg ja og navngi partisjonene hvis du ønsker å montere dem i oppstarten.

   Legg merke til at både FAT og NTFS i utgangspunktet bare er lesbare (read-only), selv om begge kan gjøres tilgjengelige for skriving og kjøring ved å modifisere fstab filen ved et senere tidspunkt.

   På neste skjerm kan du godta innstillingene du har lagt inn om partisjonenene.

  4. VELG KILDE

   Nå blir du spurt om å velge installasjonskilde. Normalt vil dette være Zenwalk CD'en såfremt du installerer Zenwalk fra CD. Velg det første alternativet: Installer fra Zenwalk CD.

   Velger du det andre alternativet, Installer fra en pre-montert katalog, vil du bli spurt hvilken katalog du vil bruke som kilde.

   Når du har gjort ditt valg vil setup starte å installere pakkene, noe som tar mellom 15-30 minutter. Interaktiv valg av pakke er ikke nødvendig siden Zenwalk er et "et program - en oppgave" system. Nybegynnere slipper dermed å starte med et korrupt system.

  5. INSTALLERE LILO

   Etter at alle pakkene er installert vil du bli spurt om å installere en oppstartsbehandler ("boot loader"). Velg enkel hvis du ønsker å installere LILO automatisk eller er usikker på hva du bør velge. For mer avanserte brukere vil ekspertmodus gi tilgang til redigering av lilo.conf. Du kan også hoppe over dette steget hvis du ønsker å installere GRUB, en annen populær oppstartsbehandler.

  6. Valgfrie kjerneparametre (Kernel Parameters)

   Noen systemer krever at ekstraordinære parametere sendes til kjernen. Hvis du vet at du trenger ekstra parametere skriver du dem inn her. I de aller fleste tilfeller er dette ikke nødvendig. Velg OK.

  7. KONFIGERERE LILO TIL Å BRUKE FRAME BUFFER KONSOLL?

   standard er et trygt valg hvis ikke du er sikker på at videokortet ditt støtter framebuffering (FB). Du kan velge oppløsningen du vil ha under oppstart. Utvalget består i en nydelig Zenwalk oppstartsskjerm ("splash screen"), med en boot logo eller ingenting (standard).

  8. PLASSERING AV LILO

   MBR (Master Boot Record) er vanligvis den greieste plasseringen for LILO, så velg MBR hvis du ikke har en grunn for å la være.

  9. MASKINVAREKLOKKE SATT TIL UTC?

   Sett maskinvareklokken til enten lokaltid eller UTC. Hvis du velger lokaltid vil du bli spurt om å velge sted og tidssone du ønsker å bruke.

  10. Oppstartstjenester

   Velg oppstartstjenester med piltast opp/ned, og trykk space for å av/merke de ønskede tjenestene. (For detaljer se på seksjonen dedikert oppstartstjenester i manualen.)

  11. Sett opp systemet

   Det er nå på tide å fullføre installasjonsprossesen og starte maskinen på nytt. CD'en vil løses ut automatisk, og du vil bli nødt til å trykke Ctrl+alt+del for å starte på nytt.

***

Hvis alt er i orden og hvis LILO ble installert riktig, vil du snart se den vakre oppstartsskjermen til Zenwalk. Velg Zenwalk og trykk enter.

Deretter må du lese gjennom noen lisensavtaler. Hvis du er enige med dem trykker du OK.

ALSA Konfigurator vil finne og sette opp eventuelt lydsystem. Trykk OK.

Du vil også bli spurt om å velge systemspråk. Vennligst velg ditt foretrukne systemspråk (locale). Det anbefales å velge en utf8 kode som f.eks. nb_NO.utf8. UTF-8 er et velstøttet format som også kan brukes i MS Windows operativsystem.

På den følgende skjermen vil du bli spurt om å lage et rotpassord (root password). Dette er passordet til din superbruker (root) og bør bare brukes når du ønsker å gjøre grunnleggende endringer i systemet. Passordet bør være så sikkert som mulig fordi det beskytter din datamaskin og innstillinger for hele systemet fra inntrengere, som kan utforske alt på din maskin og bruke den til hva det måtte være skulle systemet bli knekket. Vennligst benytt et så vanskelig passord som mulig - minimum lengde er 6 tegn.

 1. Brukerprofil

  Nå er det på tide å legge til en bruker. Velg Lag Bruker og følg instruksjonene (se dedikert seksjon av manualen for detaljer).

  Det er en god idé å lage minst en bruker som du vil benytte i hverdagen. For å holde sikkerheten til systemet intakt er det ikke anbafelt å bruke superbrukerkonto såfremt du ikke trenger å foreta endringer i systemet som krever dette. Bruk normal brukerkonto så langt det lar seg gjøre.

  Fyll inn noen detaljer for den nye brukeren. Legg spesielt merke til: utgangsdato (velg Aldri, hvis du ikke ønsker å lage en utgangsdato), brukergruppe og passord til -kontoen. Når du er ferdig kan du forlate UserConfig ved å trykke Ferdig (Done) (Se dedikert seksjon av manualen for flere detaljer).

  Velg ferdig og deretter exit.

 2. X11 konfigurasjon

  Videoconfig vil sette opp skjerm- eller grafikkort etter forhold. Skriv endringene til xorg.conf som anbefalt, og velg alternativ for grafisk innlogging.

 3. Velkommen til Zenwalk Linux!

  Du vil ønskes velkommen av Zenwalks grafiske skrivebordsbehandler. I midten finner du en boks for å skrive inn brukernavn og passord. Du kan velge et annet språk ved å velge språk eller forandre til en annen sesjonsbehandler fra xfce4 ved å trykke Sesjon. Menyen Actions vil la deg velge å restarte eller slå av maskinen.

 1. EXIT

  Velg EXIT hvis du ønsker å bruke konsollmodus. Dette er spesielt nyttig hvis installasjonen har gått feil på en eller annen måte og du trenger å fikse noe, eller du har problemer med å komme inn i Zenwalk.