Pakkebehandling

Zenwalks måte å behandle pakker på er programmet NetPkg.

Netpkg oppdaterer systemet med pakker fra et sentralt filreservoar som speiles over flere servere. (I dette underkapittelet vil termene filreservoar, filserver og speilserver brukes om hverandre. De brukes om det engelske "mirror".) Programmet kan også installere ny programvare som ikke finnes på installasjons CD'en. Netpkg har avhengighetssjekk aktivert som standardinnstilling, d.v.s at programmet sjekker hvilke andre programmer eller filer du eventuelt også trenger for å installere det du vil ha. Disse blir deretter lagt til i nedlastings- og installasjonslisten. I /etc/netpkg.conf kan du redigere svartelista (blacklist) for pakker du ikke ønsker å oppdatere automatisk. GTK grafisk grensesnitt for netpkg heter xnetpkg.

netpkg kan startes i grafisk modus eller via terminalen. Den grafiske versjonen er enklest å bruke, men har redusert funksjonalitet.

Bruk av netpkg i grafisk modus (xnetpkg)

Starte xnetpkg

Trykk XFCE menyen => system > netpkg eller klikk ikonet i ZenPanel

Netpkg vinduet åpnest og laster databasen fra filserveren du brukte sist. I skrivende stund vil netpkg ikke fungere hvis maskinen ikke har tilgang til internett.

For å velge et filreservoar klikk rullegardinet på høyre side av adressefeltet. En liste av tilgjengelige serveradresser vil vises. Velg en du har lyst å bruke. Det er 3 typer reservoarer du kan velge fra: Gjeldende (current), Utvikling (snapshot) og Begrenset (restricted).

 1. Gjeldende: stabile pakker og sikkerhetsoppdateringer
 2. Snapshot : pakker som er i utvikling (cutting edge) for utviklingsversjonen av Zenwalk
 3. Begrenset: noen pakker klassifiseres som 'begrensede' p.g.a patent eller juridiske grunner, f.eks. lame og libdvd.

Hvis du ønsker å redigere, slette eller legge til filservere kan du gjøre så ved å skrive ned serveradressen i adressefeltet.

Bruke xnetpkg

Layout

Netpkg har følgende layout.

 1. Filservermeny
 2. Filtre: Merkes New vil en liste av programmer som ikke er installert dukke opp på venstre side. Merkes Installed vises installerte programmer. Merkes Updates vises listen av installerte programmer som kan oppdateres. Downgrades lister tilgjengelige neddaterte programmer.
 3. Hovedvindu: Dette er panelet for Kategorier og Programnavn såvel som status for hver enkelt pakke.
 4. Action-knapp: Klikk her for å installere, avinstallere, oppdgradere eller nedgradere merkede pakker.
 5. Beskrivelse: Denne boksen gir en kort beskrivelse av programmet du merker i hovedvinduet.

Hvordan man installerer en pakke

 1. Velg en pakke du ønsker å installere i hovedvinduet.
 2. Les beskrivelsen til programmet. Hvis du er fornøyd med valget, merk den lille boksen ved siden av pakkenavnet i hovedvinduet.
 3. Klikk Action-knappen for å fortsette.

 4. Under handlingsvinduet finner du:

    1. Pakken du valgte.
    2. Installasjonsknapp såvel som muligheten til å inkludere alle filer programmet er avhengig av for å fungere (dependencies).
    3. Klikk den lille boksen her hvis du ønsker å overskrive den relevante konfigurasjonsfiler med nye .new konfigurasjonsfiler. Du kan også gå tilbake ved å trykke Lukk.
  

 5. Hvis du har valgt å oppdatere, neddatere eller avinstallere vil det følgende handlingsvinduet vises:

    1. Pakken du valgte.
    2. Installasjonsknapp og Fjern-pakke knapp.
  

Bruk av netpkg i kommandolinje (netpkg)

Starte netpkg

Bli root ved å skrive su, så enter, skriv inn rotpassordet og deretter netpkg og enter.

Terminalversjonen av netpkg kan gjøre mye mer enn det den grafiskeversjonen. Parameterne du trenger dekkes i neste seksjon.

Bruke netpkg
Netpkg.conf (netpkgs konfigurasjonsfil)

Ligger i /etc mappen

Du kan forandre noen av parameterne ved å legge til eller slette '#' symbolet i begynnelsen av noen av linjene. Det er det samme som å huke av eller på konfigureringsalternativer i grafisk grensesnitt. Linjer uten '#' merket i begynnelsen leses og kjøres av systemet. Her er de mest nyttige:

Noen råd for å oppgradere systemet ditt

Først bør du alltid oppgradere Netpkg:

  # netpkg netpkg

Dernest, i tilfeller hvor du må oppdatere "X11, XFCE, Desktop", bør du gjøre det i tekst-modus ved å forlate grafisk modus.

Ikke vær bekymret, det er ganske enkelt:

 1. Gå ut av din grafiske sesjon:

  Kjør en terminal som rot og gå til init 3:
    # init 3
  
 2. Gjør de nødvendige oppdateringene:
    # netpkg xorg xorg-drivers xfce
  
 3. Gå tilbake til den grafiske sesjonen, i init 4
    # init 4