Oppsett av tastatur

Keyboardconfig kommandoen tillater brukeren å forandre på tastaturoppsettet (keyboard map) basert på land og layout (sånn som AZERTY, QWERTY, QWERTZ og DVORAK). Du finner riktig modell ved å lese øverste, venstre bokstavlinje på tastaturet ditt. For alle alternativene finnes det nasjonale alternativer. For eksempel er den franske AZERTY ikke den samme som den belgiske AZERTY, den tyske QWERTZ ikke den samme som den sveitsiske osv.

For å bruke denne funksjonen kreves rotpassord. Du kan bruke keyboardconfig både i grafisk grensesnitt ("Keyboard layout" på ZenPanelet) eller i terminalen fordi verktøyet kan kjøre både med og uten X server i bakgrunnen.

Etter at du har klikket på keyboardconfig, vises dette vinduet:

Velg det oppsettet du vil aktivere og klikk OK. Legg merke til at du også kan skru av og på automatisk numlock ved oppstart i det samme vinduet. Automatisk numlock anbefales avslått ved oppstart for bærbare maskiner .