Nettverkskonfigurasjon

XNETCONF er et verktøy som hjelper deg med å få nettverket opp og gå. XNETCONF kan konfigurere innstillinger for opptil fire nettverks-grensesnitt, ordne DHCP, DNS servere, gateways, vertsnavn og domenet din Zenwalk boks vil bli en del av. Du kan også aktivere en enkel, generisk, men allikevel effektiv brannmur.

Starte xnetconf

I Zenpanel klikk ikonet "Network Settings" og du vil få det følgende bildet (obs! nettverket er ikke tilkoblet i dette eksempelet).

Bruke xnetconf

For å sette opp eller starte nettverkstilkoblingen må du først merke nettverksgrensesnittet (interface) du ønsker å konfigurere (eks. eth0) (1). Så må du velge om du vil bruke DHCP eller manuelt gi IP adresse manuelt (2). Du kan også definere andre innstillinger som vertsnavn, domene, brannmur osv. etter behov (3 og 4). Til slutt trykker du på knappen Apply configuration (5). Hvis tilkoblingen var vellykket skal nettverksstatus til grensesnittet være merket 'up'.

NB! Med Apply configuration knappen veksler du av og på (up / down) statusen til det merkede nettverks-grensesnittet sammen med de øvrige innstillingene du har definert for det.

I skjermbildet over vises innstillingene til eth0 grensesnittet. DHCP er skrudd på og alt fungerer som det skal. Driveren som kortet bruker er nevnt i Ethernet Information seksjonen.

I de aller fleste tilfeller er DHCP den beste løsningen (og iallefall den enkleste). DHCP holder seg helt i bakgrunnen, og forhandler og fornyer IP adresse etter behov.

Forståsegpåere har allikevel muligheten til å redigere filen /etc/rc.d/rc.inet1.conf direkte. Den inneholder innstillinger for nettverkskortene. Domenet settes i /etc/hosts, mens DNS servere settes i /etc/resolv.conf.