Monteringspunktbehandler

Mountpoint Volume Manager er en samling av skript som sammen med HAL tar seg av behandlingen av flyttbare USB medier, monterer/avmonterer dem automatisk og dynamisk lager monteringspunkter for dem.

Bruk

Hvis det ikke allerede er aktivert kan denne funksjonen aktiveres via Zenwalk menyen ((Accessories > Thunar File Manager > Edit > Preference > Advanced > merk Enable Volume Management'*). Klikk på **Configure hvis du ønsker å konfigurere eller tilpasse for eksterne harddisker og annet.

Når du setter inn en CD/DVD, USB, SD kort osv. blir et nytt monteringspunkt automatisk lagt til på skrivebordet ditt.

Hvis du ønsker å montere en USB minnepinne for eksempel, klikker du bare på ikonet dens. Når du ønsker å avmontere minnepinnen høyre-klikker du ikonet og velger 'Unmount Volume'. Sikker avmontering sørger for at alle data lagres riktig på enheten.

På samme måte kan du montere CD/DVD'er ved å klikke på ikonet. Hvis du ønsker å løse ut CD/DVD'en høyreklikker du og velger 'Eject Volume'.

NB! Monteringspunkter for CD og DVD finner du under /mnt katalogen, mens monteringspunkter for andre typer media som f.eks. USB finnes under /media.