Kjernekonfigurasjon (xkernelconf)

Dette er et Zenwalk verktøy som er laget for å aktivere eller deaktivere kjernemoduler i samtid.

Kjernemoduler som aktiveres med dette verktøyet vil også bli lastet automatisk av systemet når du starter maskinen i fremtiden, mens deaktiverte moduler forblir ignorerte.

For å kjøre programmet klikk Kernel modules ikonet i ZenPanelet.

Vanlig bruk

Dobbelklikker du moduler i listen av Available modules vil de lastes til minnet, mens dobbelklikking av moduler i Active modules vil deaktivere dem.

Merker du boksen Laptop modus vil maskinen automatisk synkronisere data fra cache til disk noen sekunder etter I/O går i ventemodus (d.v.s "goes idle").

I Swapiness feltet kan du definere grensen for når prossesser skal swappes, altså flyttes til swap minne.