Installasjon fra harddisk

Denne metoden er veldig nyttig dersom du ikke har mulighet til å installere fra CD eller mener installasjon fra harddisk vil gå fortere. Metoden krever et Zenwalk ISO bilde (image) og GRUB eller LILO.

  /dev/sdXY - plassering for zenwalk installasjonen, f.eks. /dev/sda7
  /dev/sdXZ - plassering for utpakking av innholdet til Zenwalk ISO bildet, f.eks. /dev/sda10

NB: For å unngå kritiske feil bør du ha full klarhet i hvilken harddisk og hvilke partisjoner du velger før du bruker denne installasjonsmetoden.

 1. Utpakking av Zenwalk ISO bildet

    su
    mkdir /mnt/zeniso
    mount -o loop -t iso9660 <path_to_iso>/zenwalk.iso /mnt/zeniso
    cp -r /mnt/zeniso <where_/dev/sdXZ_is_mounted>zenwalk
    umount /mnt/zeniso
    rmdir /mnt/zeniso
  

  hvor zenwalk.iso erstattes med navnet på ditt Zenwalk ISO bilde.

  + Legg installasjonen til oppstartsbehandleren (boot loader)

  FOR GRUB BRUKERE

  I ditt nåværende linux OS åpner du /boot/grub/menu.lst for redigering og legger til:

    title Zenwalk Installasjon
    root (hdX,Z-1) #<-- MODIFISER
    kernel /zenwalk/kernels/ata/bzImage
    initrd /zenwalk/isolinux/initrd.img
  

  For eksempel: Hvis du har pakket ut ISO bildet til /dev/sda10 vil du ha "root (hd0,9)" (0 = a = first hdd, 9 = 10-1)

  Noen brukere vil måtte bruke scsi kernelen (da bytter du ut ata med scsi i eksempelet over)

  FOR LILO BRUKERE

  Åpne /etc/lilo.conf for redigering og legg til:

    # ZENWALK INSTALLASJON
    image = /path/to/location/kernels/ata/bzImage
    root = /dev/sdXZ <--MODIFISER sdXZ
    label = ZW_install_from_HD
    initrd = /path/to/location/isolinux/initrd.img
    append = "optional_parameters_here" #
  

  Noen brukere vil måtte bruke scsi kernelen (da bytter du ut ata med scsi i eksempelet over)

  Så kjører du lilo -v

 2. Restart maskinen og velg "Zenwalk Installasjon" i oppstartsbehandleren, så vil installasjonen av Zenwalk begynne.

  Ved setup skjermen velg "Exit setup" så kommer du til root shell.

  Montér det utpakka ISO bildet.

    cd /
    mkdir zeniso
    mount /dev/sdXZ /zeniso #<-- MODIFISER /dev/sdXZ
    setup
  

  Dette vil bringe deg til den vanlige Zenwalk setupskjermen. Installer som vanlig frem til du spørres om installasjonskilde. Velg "Installer fra pre-montert katalog" og når du blir spurt om katalogen til installasjonsfilene skriver du:

    /zeniso/zenwalk/
  

 3. Fortsett installasjonen Hvis du velger å installere lilo som oppstartsbehandler til MBR, vil den nåværende bli overskrevet.

 4. Start om på nytt Hvis du ikke installerte lilo og heller bruker grub, modifiser /boot/grub/menu.lst:
  title Zenwalk
  root (hdX,Y-1) #<--MODIFY
  kernel /boot/vmlinuz-2.6.21.3 root=/dev/sdXY #<--MODIFISER /dev/sdXY og kernelversjon etter forhold

Hvis du derimot bruker lilo, legg følgende til din /etc/lilo.conf

  image = /mnt/sdXY/boot/vmlinuz-2.6.21.3 #<--MODIFISER /dev/sdXY og kernelversjon etter forhold
  root = /dev/sdXY #<--MODIFY /dev/sdXY to your actual location of ZenWalk installation
  label = ZenWalk-X.Y.Z
  initrd = /mnt/sdXY/boot/initrd.splash #<--MODIFISER sdXY til den korrekte plasseringen
  append = "optional parameters" #

Deretter lager du et monteringspunkt og monterer det hvis det ikke allerede er gjort automatisk. Så kjør lilo -v

  su
  mkdir /mnt/sdXY #<--MODIFISER sdXY slik at det matcher navnet i din lilo.conf fil
  mount /dev/sdXY /mnt/sdXY #<-- Sjekk at sdXY her er korrekt
  lilo -v