Hva er Linux?

Linux ble født i 1991 og var i utgangspunktet bare en kjerne (eller kernel) utviklet av Linus Torvalds. I dag refererer man vanligvis til et GNU/Linux system bare med "Linux", men som det fulle navnet tilsier er GNU/Linux en kombinasjon av Linux-programvaren og GNU programvarekomponenter. GNU, som er et akronym for "GNU's not Unix", startet som et prosjekt på tidlig nittitall for å utvikle et gratis operativsystem à la Unix. I dag er veldig mange av de programmene man vanligvis finner på et Linux-system laget under GNU-prosjektet. Eksempler på dette er GNU C kompileren (GCC) og bash shell på ditt eget Linux system. Mer info om GNU/Linux kan du finne på Wikipedia.