Hjelpeverktøy

Det er ikke sjelden man trenger hjelp med spesifikke kommandoer, oppsett av programmer eller til å få maskinvare til og fungere ordentlig. Kanskje ønsker du bare å forstå en kommando bedre, eller å se hva slags valg som er tilgjengelige for den. Heldigvis er det flere måter for deg å finne det du trenger hjelp til. Etter at du har installert Zenwalk har du muligheten til å installere pakker fra [extra/f] serien som inneholder FAQ'er (eller OBS'er - Ofte Besvarte Spørsmål) og HOWTOs. Programmer kommer også med hjelp om deres egne funksjoner, konfigurasjonsfiler og bruk.

Systemhjelp

man

Kommandoen man (kort for "manual") er den tradisjonelle formen for online dokumentasjon i Unix og Linux systemene. "Mansidene" (man pages) består av spesielt formaterte filer som er skrevet for den største andelen av kommandoer og distribueres oftest sammen med programmet. Hvis du kjører man kommandonavn vil du få frem mansiden for kommandoen du har spesifisert (i vårt tilfelle 'kommandonavn').

Som du sikkert kan forestille deg kan mengden av mansider etterhvert bli veldig stor, forvirrende og særdeles komplisert selv for en avansert bruker. Derfor er mansidene delt inn i nummererte seksjoner. Denne måten å forenkle man på har vært standard over lang tid, slik at du ofte vil finne at kommandoer, programmer og til og med bibliotek-funksjoner i programmering referreres til med deres seksjonsnummer i man.

For eksempel:

La oss si at du finner en referanse til mansiden for kommandoen "man", og nummereringen forteller deg at "man" er dokumentert i seksjon 1 (brukerkommandoer). Da kan du spesifisere at du bare vil ha seksjon 1 av man siden for man med kommandoen: man 1 man. Spesifisering av seksjonen som man skal se i er veldig nyttig når du har flere kommandoer, programmer osv. med samme navn.

Tabell 2.1. Seksjoner for man sider

 Seksjoner	Innhold
 Seksjon 1	brukerkommandoer (bare intro)
 Seksjon 2	systemkall (system calls)
 Seksjon 3	kall til databibiliotek for C (C library calls)
 Seksjon 4	enheter (e.g. sd, sr)
 Seksjon 5	filformater og -protokoller (e.g. wtmp, /etc/passwd, nfs)
 Seksjon 6	spill (bare intro)
 Seksjon 7	konvensjoner, makropakker, etc. (e.g., nroff, ascii)
 Seksjon 8	systemadministrasjon (bare intro)

I tillegg til man har du også tilgang til kommandoene whatis og apropos som gjør det lettere for deg å finne informasjonen du trenger i man-systemet.

Kommandoen whatis gir en veldig kort beskrivelse av systemkommandoer, omtrent som en liten oppslagsbok for kommandoer.

Eksempel :

 % whatis whatis
 whatis (1) - search the whatis database for complete words

Kommandoen apropos brukes for å søke etter mansider som inneholder et gitt ord.

Eksempel :

 % apropos wav
 cdda2wav   (1) - a sampling utility that dumps CD audio data into wav sound files
 netwave_cs  (4) - Xircom Creditcard Netwave device driver
 oggdec    (1) - simple decoder, Ogg Vorbis file to PCM audio file (WAV or RAW)
 wavelan   (4) - AT&T GIS WaveLAN ISA device driver
 wavelan_cs  (4) - AT&T GIS WaveLAN PCMCIA device driver
 wvlan_cs   (4) - Lucent WaveLAN/IEEE 802.11 device driver
 fadeplot   (6) - draws a waving ribbon following a sinusoidal path
 flag     (6) - draws a waving flag, containing text or an image
 interference (6) - decaying sinusoidal waves

Hvis du ønsker mer detaljert og utfyllende informasjon om disse kommandoene prøv å slå opp man sidene da vel. ;)

Mappen /usr/doc

Kilden til de fleste pakkene vi bygger kommer med en eller flere typer dokumentasjon: LESMEG filer, brukerinstruksjon, lisensfiler, osv. Enhver type dokumentasjon som følger med kilden inkluderes og installeres i systemet ditt i /usr/doc mappen. Hvert enkelt program vil (vanligvis) installere sin egen dokumentasjon under:

`/usr/doc/$program-$versjon`

Hvor $program er navnet på programmet du ønsker å lese om, og $versjon naturligvis den eller de versjonen(e) av programpakken som er installert på systemet.

For eksempel kan du finne dokumentasjonen for kommandoen man ved å gå til /usr/doc:

`$ cd /usr/doc/man-$version`

Hvis mansiden(e) ikke skulle gi deg tilstrekkelig informasjon eller den ikke addresserer det du leter etter vil `/usr/doc` mappa være det neste, naturlige steget.

HOWTOS og mini-HOWTOS

Det er i åpen kildes sanne ånd at vi har tilgang til samlingen av dokumentenene som kalles HOWTOs og mini-HOWTOs. Som navnet røper er disse filene dokumenter og oppskrifter for hvordan en kan gjøre forskjellige ting i Linux. Hvis du installerte HOWTO samlingen vil du finne filene i `/usr/doc/Linux-HOWTOs` og mini-HOWTO'ene i `/usr/doc/Linux-mini-HOWTOs`.

I samme pakkeserie er det også inkludert en samling av FAQ'er eller OBS'er, som er forkortelser for Frequently Asked Questions eller Ofte Besvarte Spørsmål.

Disse dokumentene er skrevet i formen Spørsmål-og-svar for (overraskende nok) Ofte Besvarte Spørsmål, og de kan være veldig nyttige å kikke på hvis du bare er ute etter en kjapp løsning på et mindre komplisert problem. Hvis du bestemmer deg for å installere FAQ'ene vil du finne dem i mappen `/usr/doc-Linux-FAQs`.

Disse filene er vel verdt en lesning når du ikke er helt sikker på fremgangsmåte eller om du burde gjøre noe. De tar for seg en imponerende variasjon av emner som ofte besvares nøyaktig og detaljert. Anbefales!

Hjelp på nettet

I tillegg til all dokumentasjonen som kommer med operativsystemet Zenwalk Linux finnes det også en hel haug av ressurser som er tilgjengelige for deg på nettet.

Den offisielle hjemmesiden og hjelpeforum

Den offisielle hjemmesiden til Zenwalk

Den offisielle hjemmesiden til Zenwalk inneholder informasjon som er relevant for den siste versjonen av Zenwalk, inkludert changelog for någjeldende versjon så vel som utviklingsversjonen (også kalt snapshot). Du kan også finne en aktiv hjelp på forumet vårt.

Støtte over epost

Zenwalk har også noen dedikerte epostlister: