Brukerprofiler

Ønsker du å lage/slette/redigere brukerprofiler på maskinen din er userconfig stedet for alle de relevante verktøyene. Start programmet ved å klikke User management i ZenPanelet eller ved å skrive userconfig i terminalen som rot. Dette er et Zenwalk-spesifikt verktøy for å forenkle kontroll over de brukerne som er registrert på Zenwalk systemet ditt, inkludert de definerte gruppene osv.

Some words about each menu item
List users
lister opp alle brukerne på systemet ditt.

Create user
dette er et grafisk grensesnitt til "adduser" kommandoen. Trykk på denne for å lage nye brukere. Her vil du bli spurt om den nye brukerens navn, gruppe-tilhørighet, hjemmeområde, tillegsgrupper, og standard shell-oversetter (vanligvis bash). Skal kontoen være permanent velger du NEVER i "account expiry date". Du vil også bli spurt om tilleggsinformasjon (passende for systemer med mange brukere) og brukerens nye passord. Når du er ferdig vises det en liste over brukerinnstillingene, og du kan endre på eventuelle feil. Velg tilbake (BACK) for å komme til hovedmenyen.

Delete users
lister opp alle brukerne på systemet ditt slik at du enkelt kan markere og slette brukere som ikke lenger skal ha tilgang til systemet. Trykk tilbake (BACK) for å komme til hovedmenyen.

Change password
lister opp alle brukerne på systemet ditt slik at du enkelt kan markere og skifte passord til den valgte brukeren. Trykk tilbake (BACK) for å komme til hovedmenyen.

List groups
lister opp alle grupper som finnes på systemet ditt.

Modify group
viser en liste av gruppene på systemet ditt. Ved å velge OK kan du forandre på navnet til den markerte gruppen. Velger du tilbake (BACK) sendes du tilbake til hovedmenyen.

Create group
tillater deg å lage en ny gruppe på systemet. Dette er meget hendig hvis du for eksempel ønsker å installere antivirusprogrammet ClamAV. Dette programmet krever et eget gruppenavn som brukerne deretter gis tillatelse for å delta i (hvis du vil tillate dem å kjøre ClamAV). Du blir spurt om å gi navn til gruppen.

Delete groups
viser en liste av grupper på systemet slik at du enkelt kan merke og slette gruppen du vil fjerne. Velger du tilbake (BACK) sendes du tilbake til hovedmenyen.

About
åpner et informasjonsvindu som viser deg hvilken versjon av userconfig du kjører, osv...