Gebruikersbeheer

userconfig is een Zenwalk-specifiek gereedschap om de registratie van gebruikers te beheren, waaronder ook hun groepen.

Klik in Zenpanel op het icoon User Profiles . U ziet het volgende scherm.

Enkele menu keuzes

List users:
toont alle gebruikers op uw systeem.

Create user:
deze optie kan worden gezien als een grafisch alternatief voor het "adduser" commando op de console, waarmee nieuwe gebruikers worden aangemaakt. Er wordt gevraagd om een naam voor de nieuwe gebruiker, de groepen waartoe hij behoort, home directory, extra groepen, en de shell interpreter (normaal gesproken 'bash'). Selecteer NEVER als u de toegang van de gebruiker niet op een bepaalde datum wilt laten aflopen, maar permanente toegang wilt verlenen. U wordt gevraagd om extra informatie (vooral van toepassing voor systemen met vele gebruikers in een zakelijke omgeving), en om het wachtwoord van de gebruiker. Zodra u klaar bent worden de gebruikersinstellingen in hun geheel ter bevestiging getoond. Hierbij kunt u alsnog wijzigingen aanbrengen. Selecteer BACK om naar het hoofdmenu te gaan.

Delete users:
hiermee kunnen gebruikers worden verwijderd. Selecteer de gebruiker die moeten worden verwijderd in de lijst, en kies OK om de gebruiker te verwijderen. Kies voor BACK om naar het hoofdmenu terug te keren.

Change password:
hiermee kunnen de wachtwoorden van gebruikers worden gewijzigd. Selecteer de gebruiker in de lijst, en kies OK om het wachtwoord voor die gebruiker te veranderen. Kies voor BACK om naar het hoofdmenu terug te keren.

List groups:
toont alle groepen die op uw systeem zijn gedefinieerd.

Modify group:
toont alle groepen die op uw systeem zijn gedefinieerd. Selecteer een group in de lijst, en pas de naam aan. Kies voor BACK om naar het hoofdmenu terug te keren.

Create group:
stelt u in staat om een nieuwe groep op uw systeem te definiƫren. Dit is nuttig als u bijvoorbeeld het ClamAV antivirus programma wilt installeren. Dit programma heeft een speciale groep nodig, waaraan gebruikers moeten worden toegekend die ClamAV moeten kunnen draaien. U wordt gevraagd om de groepnaam.

Delete groups:
toont alle groepen die op uw systeem zijn gedefinieerd. Selecteer de groep die u wilt verwijderen, en kies OK ter bevestiging. Kies voor BACK om naar het hoofdmenu terug te keren.

About:
toont de "Over ..." dialoog met, onder andere, de userconfig versie die u draait.