Opstarten van services

serviceconfig is een Zenwalk-specifiek gereedschap om de geïnstalleerde services mee te beheren. Zenwalk zal enkele standaard services bij het opstarten activeren, voor zover ze uiteraard niet handmatig zijn uitgezet.

Start

Vanuit Zenpanel klikt u op het icoontje Startup Services . Door het aanvinken van services kunt deze activeren of deactiveren.

Gebruik

Afhankelijk van uw configuratie zijn sommige services niet nodig (bijvoorbeeld een ssh daemon of de gpm server om een muis in de console te ondersteunen). U kunt de services aangeven die bij het opstarten geactiveerd of gedesactiveerd moeten worden. Als u niet zeker bent of een service zomaar kan worden gedesactiveerd, kijk dan of er informatie via een zoekmachine (zoals "Google") te vinden is, of vraag het in ons forum.

Als xdialog niet is geïnstalleerd zal serviceconfig de ncurses interface gebruiken. Net zoals in de hiervoor behandelde gereedschappen kunt u de spatiebalk gebruiken om te (de)selecteren, en de tab- en pijltoetsen om te navigeren. In de terminal kan ook het service commando worden gebruikt om de daemons te configureren. Naast het (des)activeren van deze daemons, kan service ze ook stoppen, starten of herstarten. Een eenvoudige syntax is:

Opmerkingen over enkele services