Package management

netpkg is bedoeld om het systeem vanuit een centrale software bewaarplaats (ook wel repository genoemd) bij te werken. Het kan ook nieuwe software installeren die niet op de installatie CD staat. netpkg heeft een mechanisme om afhankelijkheden te beheren, dat standaard aanstaat, maar kan worden uitgezet door het configuratiebestand /etc/netpkg.conf aan te passen. In dit bestand staat ook een blacklist, die de software opsomt die u niet automatisch bijgewerkt wilt hebben.

netpkg kan worden gestart in grafische modus, als ook via de console. xnetpkg is de grafische gebruikersinterface van netpkg. De grafische modus is het meest eenvoudig in het gebruik, maar heeft iets minder mogelijkheden.

netpkg in grafische modus gebruiken (xnetpkg)

Kies in het XFCE menu voor "Systeem", dan "Netpkg", of gebruik het ZenPanel. Het netpkg venster verschijnt, en vraagt u om een mirror-server te kiezen als u netpkg voor het eerst gebruikt.

Kies een mirror uit de lijst boven in het scherm. Hierop komt u in het hoofdscherm terecht. Mirrors zijn er in drie soorten: Current, Snapshot en Restricted.

 1. Current: deze mirrors bevatten stabiele packages en veiligheids-updates.
 2. Snapshot: deze mirrors bevatten de nieuwste versies van programma's, die deel uitmaken van de Zenwalk versie die in ontwikkeling is.
 3. Restricted: deze mirrors bevatten packages waaraan licentie- of patentvoorwaarden zijn verbonden.

U kunt desgewenst zelf mirrors toevoegen door het adres in te tikken in het invoerveld.

Gebruik

netpkg ziet er als volgt uit:

 1. Mirror selectie menu
 2. Filters: als "New" wordt aangevinkt verschijnt aan de linkerzijde een lijst met programma's die nog niet zijn geïnstalleerd. Een vinkje bij "Updates" toont een lijst met bijgewerkte programma's in de repository; een vinkje bij "Downgrades" toont programma's die gedowngrade kunnen worden.
 3. Hoofdpaneel: dit bevat de categorieën en programmanamen, plus de status van elk package.
 4. Actie-knop: deze voert de geselecteerde installatie-, de-installatie, upgrades en downgrades effectief uit.
 5. Beschrijvings-kader: toont een korte beschrijving van het geselecteerde programma.

  Een package installeren
 1. Selecteer een package dat u wilt installeren in het hoofdpaneel.
 2. Lees eventueel de beschrijving, en vink daarna de keuze aan de rechterkant van het package, onder het kopje "Select", aan.
 3. Klik op de actie-knop om de installatie te starten.

  In het "Acties" venster dat getoond wordt ziet u:
 1. Uw selectie.
 2. De installatie-knop en een optie om alle software mee te nemen waarvan het correct functioneren van het programma afhangt.
 3. Zet een vinkje als u de configuratie-bestanden wilt overschrijven die gerelateerd zijn aan uw gekozen software. U kunt het venster verlaten via "Close".

  Als u heeft gekozen voor een upgrade, downgrade of verwijdering, zal het onderstaande "Acties" venster verschijnen;
 1. Uw selectie.
 2. Installatie knop en een knop om de geselecteerde packages te verwijderen.

netpkg via de console gebruiken

Op de commando regel tikt u su in om als root in te kunnen loggen. Voer uw root wachtwoord in, en type netpkg .

De console versie van netpkg is tot meer in staat dan de grafische versie. De parameters van netpkg worden behandeld in de volgende paragraaf.

Netpkg opties via de commandoregel

Netpkg.conf (netpkg configuratiebestand)

Het configuratiebestand voor netpkg is te vinden in de /etc directory. U kunt sommige parameters zelf wijzigen. Door een hekje ('#') toe te voegen aan het begin van een regel kunt u hem deactiveren, door het hekje te verwijderen kunt u de regel activeren. Alleen in het laatste geval worden ze dus daadwerkelijk gelezen en uitgevoerd. Dit zijn de meest bruikbare:

Advies voor het bijwerken van uw systeem

Allereerst moet altijd netpkg worden bijgewerkt:

 # netpkg netpkg

Als van het rijtje "X11, XFCE, Desktop" iets moet worden bijgewerkt, is het het beste om dat in tekst modus te doen. De grafische modus moet in dat geval dus worden verlaten. Dit gaat als volgt: