Installatie stap voor stap

Vergewis u ervan dat uw systeem kan starten vanaf een CD-speler, zodat de Zenwalk CD kan worden opgestart. Raadpleeg eventueel de handleiding van uw systeem.

 1. Zenwalk Linux Opstartscherm

  Na het opstarten met de Zenwalk installatie-CD wordt u begroet met het zwarte startscherm, en een commando prompt. Op de eerste regel ziet u het Zenwalk versienummer.
 2. Zenwalk Installatie

  Na de keuze in het opstartscherm komt u in het Zenwalk installatie-menu terecht. Dit menu biedt de volgende keuzes:

    KEYMAP
    PARTITION
    AUTOINSTALL
    INSTALL
    EXIT
  
  Met de pijltjes-toetsen kunt u keuzes selecteren, en ze vervolgens met Enter bevestigen. Kies voor KEYMAP om het type toetsenbord te selecteren. Selecteer PARTITION als u uw partitie-tabel wil aanpassen. Selecteer AUTOINSTALL als u een complete harde schijf aan Zenwalk wilt toewijzen. Selecteer INSTALL als u partities handmatig wilt configureren. Selecteer EXIT als u een commando-regel wil opstarten, of als u de installatie-procedure geheel wilt afsluiten.

 3. KEYBOARD MAP SELECTION: SELECTIE VAN DE TOETSENBORD INDELING

  Selecteer de juiste toetsenbord-indeling. Voor Nederland is meestal de standaard optie, "qwerty/us.map" de juiste keuze.

 4. PARTITION EDITOR: PARTITIES HANDMATIG INRICHTEN

  In deze rubriek kunt u handmatig de partities van uw harde schijven bewerken. Kies met de spatie-toets de schijf waarvan u de partities wilt bewerken, en kies Go via de pijltjes-toetsen. Druk op Enter om het cfdisk partitionerings-programma te starten. U kunt het partitioneren altijd afsluiten door te kiezen voor Exit, plus Enter.

 5. HET cfdisk PARTITIONERINGS-PROGRAMMA

  Op de eerste regel ziet u de harddisk die u eerder heeft gekozen. Op de tweede regel ziet u de grotte van de schijf.

  In het midden ziet u de indeling van de harde schijf zoals hij op het moment is. Onderaan staat het menu waarmee u de harde schijf kunt bewerken. Met de pijltjes-toetsen kunt u de verschillende opties selecteren, en vervolgens via de Enter-toets daadwerkelijk kiezen.

  Als u lege ruimte over heeft kunt nu nieuwe partities aanmaken met de optie "Nieuw" uit het menu. U kunt natuurlijk ook ruimte vrijmaken door partities te verwijderen die u niet langer gebruikt, om plaats te maken voor Zenwalk. Aangeraden wordt om een partitie aan te maken voor de Zenwalk zelf (de zgn. root-partitie, aangeduid als "/") - minimaal 3 GB, maar meer is beter als u zelf later extra software wil toevoegen.

  Het is aan te raden om een extra partitie aan te maken voor de bestanden van de gebruikers. Als u namelijk het systeem wilt herinstalleren of upgraden kan deze partitie intact blijven, zodat het een relatief minder omvangrijke operatie wordt. Deze gebruikers-partitie wordt aangeduid als de "home"-partitie - standaard heeft iedere gebruiker van het systeem zijn eigen directory onder "/home". De grootte ervan hangt natuurlijk af van de omvang van de bestanden die uw gebruikers op het systeem gaan zetten.

  Als u weinig intern geheugen heeft (zeg: kleiner dan 1 GB) moet een "swap"-partitie worden aangemaakt.Deze swap-partitie fungeert als wisselbestand als het intern geheugen van uw systeem niet toereikend is voor uw werkzaamheden. Het type van deze partitie moet "swap" zijn - kies in het menu "Type" voor de keuze met nummer "82 - Linux swap" als u deze partitie aanmaakt.

  Zodra alle partities zijn gespecifeerd kunt u kiezen voor Write om de wijzigingen definitief weg te schrijven naar de partitie-tabel. Met Quit verlaat u cfdisk.

 6. AUTOINSTALL

  Zenwalk kan een harddisk automatisch partitioneren via de AUTOINSTALL optie. Als de harde schijf groter is dan 10 GB worden drie partities aangemaakt (swap, / en /home). Als die grootte tussen 3 en 10 GB ligt worden twee partities aangemaakt (swap en /). Als de grootte beneden 3 GB ligt moeten de partities handmatig worden aangemaakt.

  LET OP deze optie zal de harde schijf compleet wissen. Als er al partities aanwezig waren op de schijf worden ze overschreven. Alléén als u een complete schijf exclusief aan Zenwalk Linux wilt toewijzen is dit wenselijk. In de overige gevallen is AUTOINSTALL geen geschikte installiemethode.

 7. INSTALL

  Met de optie INSTALL kunt u partities handmatig aanmaken, en vervolgens Zenwalk laten installeren.

  1. SWAP SPACE DETECTED

   Selecteer INSTALL om door te gaan me de installatie. U wordt gevraagd om een swap partitie aan te wijzen. Deze wordt normaal gesproken automatisch correct gedetecteerd. Selecteer OK om verder te gaan.

  2. SELECT FILESYSTEM FOR /

   U wordt gevraagd om een partitie te selecteren voor de / (oftewel: root) directory - de partitie waar standaard de Zenwalk bestanden worden geïnstalleerd. Nadat een partitie is geselecteerd moet er een keuze worden gemaakt uit vier beschikbare bestandssystemen: ext2, ext3, reiserfs en xfs (ext3 is een goede keuze voor de meeste toepassingen). Vervolgens kunt u de partitie formatteren, waarbij de partitie desgewenst meteen gecontroleerd kan worden.

  3. Select other Linux partitions for /etc/fstab

   U kunt andere partities aan het systeem toevoegen, en toewijzen aan mount points (zoals /home), en ze laten aankoppelen bij het opstarten. Alle partities die hiervoor beschikbaar zijn worden in een lijst getoond.

   Na de keuze voor een partitie wordt u opnieuw gevraagd om een bestandssysteem te kiezen (ext3 bijvoorbeeld), en om de partitie te formatteren. Deze keer wordt u ook om een mount point voor de partitie gevraagd - een directory waaronder de partitie na de installatie kan worden benaderd. Twee veelgebruikte directory's zijn de reeds genoemde /home (voor bestanden van de gebruikers van het systeem), en /usr (waar de geinstalleerde programma's zijn te vinden). Wanneer deze directory's niet worden opgegeven maken ze "gewoon" onderdeel uit van de / (root) directory.

   TIP Een aparte partitie voor /home houdt de data van gebruikers op een aparte partitie, los van de systeembestanden. Zo kunt u andere distro's testen, Zenwalk upgraden of herinstalleren, etc. zonder dat u telkens de gebruikersdata moet veiligstellen en terugzetten.

   Kies voor Continue zodra u alle partities die voor Zenwalk zijn bedoeld van een filesystem heeft voorzien, en heeft toegewezen aan mount points. Als u partities van het type FAT of NTFS op uw systeem heeft, U wordt vervolgens gevraagd of u deze partities tijdens het opstarten wil aankoppelen. Kies voor "Yes", en geef de partities een naam (bijvoorbeeld: /mnt/drive-c, /mnt/drive-d, ...) als u ze tijdens het opstarten wil mounten.

   Standaard kunnen FAT en NTFS partities alleen gelezen worden, en niet beschreven. Ze kunnen beschrijfbaar worden gemaakt door het /etc/fstab aan te passen.

   In het volgende scherm kunt u de status van de partities verifiëren, en hoe ze met mount points zijn gekoppeld.

  4. SOURCE SELECTION

   Nu wordt u gevraagd waar de installatie-bestanden te vinden zijn. Normaal gesproken is dat is dat de Zenwalk installatie-CD. Selecteer in dat geval de eerste optie - Install from the Zenwalk CD.

   Als u de tweede optie kiest, Install from a pre-mounted directory, wordt u om een directory gevraagd waar de installatiebestanden te vinden zijn.

   Setup begint met het installeren van packages (software pakketten), hetgeen ongeveer 15 tot 30 minuten zal duren. Er hoeven geen packages te worden geselecteerd omdat dit een "één applicatie per taak" systeem is. Dit maakt de installatie tevens gemakkelijker voor beginnende Linux gebruikers.

  5. INSTALL LILO

   Nadat alle packages zijn geïnstalleeerd, wordt u gevraagd om een bootloader te installeren. Kies voor "simple" als u lilo automatisch wil installeren, of niet zeker bent van de juiste keuze. Voor ervaren gebruikers biedt de "expert mode' een manier om het /etc/lilo.conf bestand aan te passen. U kunt deze staop overslaan als u GRUB wilt installeren, een andere populaire bootloader.

  6. Optional Kernel Parameters

   Sommige systemen kunnen extra parameters vereisen die aan de kernel moeten worden doorgegeven. Als u deze parameters reeds kent kunt u ze hier opgeven. Voor de meeste systemen is dit echter niet vereist. Kies OK.

  7. CONFIGURE LILO TO USE FRAME BUFFER CONSOLE?

   U kunt nu zelf een resolutie uitkiezen die zal worden gebruikt voor de schermen van de opstartprocedure. De keuze standard is de meest conservatieve keuze, als u niet zeker weet of uw videokaart frame buffering (FB) ondersteunt. De opties zijn óf het mooi ogende Zenwalk splash screen, óf een boot logo óf geen speciaal grafisch effect (als u voor standard kiest ).

  8. SELECT LILO DESTINATION

   MBR (Master Boot Record) is over het algemeen een goede plaats om LILO te installeren, dus kunt u MBR kiezen, tenzij u redenen heeft om dat niet te doen.

  9. HARDWARE CLOCK SET TO UTC?

   Zet de hardware klok op de lokale tijd, of op UTC. Als u kiest voor de lokale tijd, wordt u gevraagd om een tijdzone op te geven. Kies hier bijvoorbeeld "Europe/Amsterdam".

  10. Startup services

   Selecteer de services die bij het booten moeten worden gestart, druk hierbij op de spatiebalk en de pijltjes-toetsen om de keuzemogelijkheden te selecteren of te deselecteren (zie ook de paragraaf in deze handleiding die hieraan gewijd is).

  11. Setting Up Systems

   Het is nu tijd om het installatieproces te verlaten en te herstarten. De CD-ROM wordt automatisch uitgeworpen, u moet Ctrl+alt+delete indrukken om te herstarten.

   Als alles goed is verlopen en LILO is succesvol geïnstalleerd ziet u de Zenwalk bootsplash. Selecteer Zenwalk and kies Enter.

   Vervolgens moet u enkele licentievoorwaarden doornemen. Als u ermee akkoord gaat kiest u voor OK.

   Uw geluidskaart moeten worden gedetecteerd en geconfigureerd door "alsaconf" - de ALSA Configurator. Kies opnieuw voor OK.

   Hierna kunt u de taal van uw systeem kiezen. Voor Nederland is "nl_NL.utf8" een goede keuze.

   Tenslotte wordt u gevraagd om een "root" wachtwoord op te geven. De "root" gebruiker kan worden gezien als de eigenaar van de systeembestanden. Hiermee moet eigenlijk alleen worden ingelogd als u een aanpassing wilt doorvoeren die voor het hele systeem geldt, en niet voor één bepaalde gebruiker. Iemand die als "root" gebruiker aan het werk is kan eenvoudig het systeem compleet ruïneren, dus het wachtwoord moet strikt geheim worden gehouden. Het hoeft daarom ook geen betoog dat er een moeilijk te raden wachtwoord moet worden gekozen - het minimum is 6 karakters.

  12. User management

   Het is sterk aan te raden idee om tenminste één gebruiker voor alledaags gebruik aan te maken. De "root" gebruiker zou gereserveerd moeten blijven voor de momenten dat er systeembrede aanpassingen moeten plaatsvinden.

   Om de "normale" gebruiker aan te maken kiest u voor "Create User", en volg de aanwijzingen (zie het hieraan gewijde deel van deze handleiding).

   Vul de gegevens in van de nieuwe gebruiker. Interessant zijn: expiry date (de verloopdatum van de toegangsrechten van de gebruiker - kies "Never" als u geen verloopdatum wilt), user group (gebruikersgroep), en password (wachtwoord) voor de gebruiker.

   Na afloop kunt u UserConfig verlaten door voor "Done", en daarna voor "Exit" te kiezen.

  13. X11 configuration

   Videoconfig configureert uw videokaart of grafische chipset. Schrijf de veranderingen naar /etc/X11/xorg.conf zoals wordt gesuggereerd, en kies de optie voor de grafische login, indien dat gewenst is.

  14. Welcome to Zenwalk Linux!

   U wordt verwelkomd door de Graphical Desktop Manager. In het midden vindt u een rubriek waar u achtereenvolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt invullen. U kunt een andere taal kiezen met language of een alternatieve desktop manager via Session. Het Actions menu biedt de mogelijkheid om uw systeem te herstarten of te stoppen.

 8. EXIT

  Kies voor EXIT als u in console modus wilt werken. Dit komt onder andere van pas als u zaken op uw systeem wilt aanpassen, waarbij Zenwalk niet in grafische modus moet zijn gestart.