Installatie vanaf harde schijf

Installatie vanaf een harde schijf is bruikbaar als u niet vanaf een CD kunt installeren. Hiervoor hebt u een Zenwalk ISO bestand nodig, plus één van de bootloaders GRUB of LILO, naar keuze. U moet tevenseen lege partitie beschikbaar hebben waar de Zenwalk ISO kan worden uitgepakt.

  /dev/sdXY - de partitie waarop Zenwalk moet worden geïnstalleerd. bijvoorbeeld /dev/sda7
  /dev/sdXZ - de partitie waar de Zenwalk ISO kan worden uitgepakt, bijvoorbeeld /dev/sda10

 1. Het ISO-bestand uitpakken:

    su
    mkdir /mnt/zeniso
    mount -o loop -t iso9660 <path_to_iso>/zenwalk.iso /mnt/zeniso
    cp -r /mnt/zeniso <where_/dev/sdXZ_is_mounted>zenwalk
    umount /mnt/zeniso
    rmdir /mnt/zeniso
  

  zenwalk.iso is de naam van uw Zenwalk ISO image.

 2. Maak uw installatie bekend bij de bootloader:

  voor GRUB:

  Open het bestand /boot/grub/menu.lst,en voeg het volgende toe:

    title Zenwalk install
    root (hdX,Z-1) #<-- DIT MOET WORDEN AANGEPAST.
    kernel /zenwalk/kernels/ata/bzImage
    initrd /zenwalk/isolinux/initrd.img
  

  Bijvoorbeeld: als u de ISO heeft uitgepakt naar /dev/sda10, moet u "root (hd0,9)" toevoegen. Hierbij stelt het cijfer 0 de eerste fysieke harddisk voor, en het cijfer 9 de 10e partitie (de eerste partitie heeft nl. het cijfer 0).

  Als u gebruik maakt van de SCSI kernel kunt u in het bovenstaande de directory "ata" vervangen door "scsi".

  voor LILO:

  Open het bestand /etc/lilo.conf, en voeg het volgende toe:

    # ZENWALK INSTALLATIE vanaf harddisk
    image = /path/to/location/kernels/ata/bzImage
    root = /dev/sdXZ # <--PAS sdXZ AAN
    label = ZW_install_from_HD
    initrd = /path/to/location/isolinux/initrd.img
    append = "" # optionele parameters hier toevoegen
  

  Als u gebruik maakt van de SCSI kernel kunt u in het bovenstaande de directory "ata" vervangen door "scsi".

  Voer de wijzigingen door aan het systeem met het commando:

   lilo -v
  

 3. Herstart de machine, en selecteer Reboot and select "Zenwalk installatie" in the bootloader scherm. De Zenwalk installatie wordt nu afgetrapt.

  Na de start komt u in het Zenwalk installatie-menu. Kies hier "Exit setup" om een commando-regel te starten.

  Voer nu de volgende commando's uit om de partitie met de uitgepakte ISO te benaderen:

    cd /
    mkdir zeniso
    mount /dev/sdXZ /zeniso #<-- PAS /dev/sdXZ AAN.
    setup
  

  U komt weer in het Zenwalk installatie-menu terecht. U kunt nu de standaard installatie-procedure starten totdat er om de plaats van de installatie-bestanden wordt gevraagd ("source selection"). Kies "Install from a pre-mounted directory", en toets vervolgens deze directory-naam in:

    /zeniso/zenwalk/
  

 4. Vervolg van de installatie Als u lilo in het MBR installeert wordt de huidige bootloader overschreven.

 5. Herstart het systeem Als u GRUB gebruikt, bewerk dan het bestand /boot/grub/menu.lst, anders kunt u dit overslaan.

    title Zenwalk
    root (hdX,Y-1) #<--PAS DIT AAN
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.21.3 root=/dev/sdXY #<--PAS /dev/sdXY AAN, en eventueel de kernel versie.
  

  Als u lilo gebruikt, voegt u het volgende toe aan /etc/lilo.conf

    image = /mnt/sdXY/boot/vmlinuz-2.6.21.3 #<--PAS /dev/sdXY AAN, plus de kernel version indien nodig
    root = /dev/sdXY #<--PAS /dev/sdXY AAN aan de partitie waarop Zenwalk is geïnstalleerd.
    label = ZenWalk-X.Y.Z
    initrd = /mnt/sdXY/boot/initrd.splash #<--PAS sdXY AAN zodat de partitie met de Zenwalk installatie wordt getoond.
    append = "" # Optionele parameters
  

  Creëer een aankoppelpunt, koppel het aan, en voer "lilo -v" uit:

    su
    mkdir /mnt/sdXY #<--PAS sdXY AAN zodat het overeenkomt met de naam in lilo.conf
    mount /dev/sdXY /mnt/sdXY #<-- PAS sdXY AAN.
    lilo -v