Hulp

Het kan voorkomen dat u hulp nodig heeft voor een bepaald commando, bij het installeren van een programma, of bij het aan de praat krijgen van een stuk hardware. Misschien wilt u een bepaald commando leren kennen, of welke opties het in huis heeft. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om hierbij een helpende hand te krijgen. Nadat u Zenwalk heeft geïnstalleerd heeft u de mogelijkheid om packages van de [extra/f] serie te installeren, die FAQ's (veelgestelde vragen) en HOWTO's (specifieke handleidingen) bevatten. De programma's zelf bevatten vaak ook aanwijzingen over hun opties, configuratiebestanden en wijze van gebruik.

Systeem Hulp

man

Het man commando (een afkorting voor "manual", handleiding) is de traditionele wijze van documentatie in Unix en Linux besturingssystemen. Het bestaat uit speciaal vormgegeven bestanden, de "man pagina's". Er bestaat een "man" pagina voor de overgrote meerderheid van commando's. Het uitvoeren van man man zal bijvoorbeeld de "man" pagina voor "man" zelf tonen. Op deze manier kan het aantal "man" pagina's natuurlijk snel oplopen, zodat verwarring en extra complicaties hun kans krijgen, ook bij ervaren gebruikers. Daarom worden "man" pagina's gegroepeerd in genummerde paragrafen. Dit systeem bestaat al heel lang, zodat vaak aan commando's, programma's en zelfs programmeer-bibliotheken wordt gerefereerd met hun "man" paragraaf nummer. Bijvoorbeeld: U ziet een referentie naar man 1 man . Het nummer 1 zegt dat het " man " commando is ondergebracht in paragraaf 1 (waar de gebruikerscommando's staan). De specificatie van het paragraafnummer is vooral handig wanneer er meerdere commando's, programma's of bibliotheken met dezelfde naam zijn. Bijvoorbeeld: man 2 mount en man 8 mount .

Table 2.1. Man Pagina Paragrafen

 Paragrafen	Inhoud
 Paragraaf 1	gebruiker commando's (introductie)
 Paragraaf 2	systeem aanroepen
 Paragraaf 3	C bibliotheek aanroepen
 Paragraaf 4	apparaten (bijvoorbeeld sd, sr)
 Paragraaf 5	bestandsformaten en protocollen (bijvoorbeeld wtmp, /etc/passwd, nfs)
 Paragraaf 6	spelletjes (introductie)
 Paragraaf 7	conventies, macro packages, etc.(bijvoorbeeld nroff, ascii)
 Paragraaf 8	systeembeheer (introductie)

In aanvulling op het man zijn er de commando's whatis en apropos , die het vinden van informatie in het "man" systeem vereenvoudigen. Het commando whatis geeft een beknopte beschrijving van systeemcommando's, een beetje in de stijl van een zakboekje. Voorbeeld:

 % whatis whatis
 whatis (1) - search the whatis database for complete words

Het commando apropos wordt gebruikt om een "man" pagina te doorzoeken op een sleutelwoord. Voorbeeld :

 % apropos wav
 cdda2wav   (1) - a sampling utility that dumps CD audio data into wav sound files
 netwave_cs  (4) - Xircom Creditcard Netwave device driver
 oggdec    (1) - simple decoder, Ogg Vorbis file to PCM audio file (WAV or RAW)
 wavelan   (4) - AT&T GIS WaveLAN ISA device driver
 wavelan_cs  (4) - AT&T GIS WaveLAN PCMCIA device driver
 wvlan_cs   (4) - Lucent WaveLAN/IEEE 802.11 device driver
 fadeplot   (6) - draws a waving ribbon following a sinusoidal path
 flag     (6) - draws a waving flag, containing text or an image
 interference (6) - decaying sinusoidal waves

Als u meer informatie nodig heeft kunt u de details naslaan in de bijbehorende "man" pagina.

De /usr/doc directory

De broncode van de meeste packages die we maken komt met enige vorm van documentatie: README bestanden, gebruiksinstructies, licentie-bestanden, enzovoort. De documentatie die met de broncode wordt meegeleverd wordt op uw systeem geïnstalleerd in de /usr/doc directory. Elk programma zal doorgaans zijn eigen documentatie installeren in deze volgorde:

 /usr/doc/$programma-$versie

Waar $programma de naam is van het programma waar u meer van wilt weten, en $versie het versienummer van het softwarepakket op uw systeem vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld: om de documentatie bestanden van het commando man te bereiken kunt u op deze manier naar de bijbehorende documentatie-bestanden navigeren:

 $ cd /usr/doc/man-$versie

Als de "man" pagina voor uw doeleinden niet genoeg informatie bevat, of uw vraag niet behandelt, is de `/usr/doc ` directory uw volgende halte.

HOWTOS en mini-HOWTOS

De HOWTO en mini-HOWTO verzameling is in de loop van de tijd opgebouwd door de Open Source gemeenschap. Deze bestanden zijn precies wat hun naam al zegt: documenten en gidsen die beschrijven hoe dingen gedaan moeten worden. Als u de HOWTO verzameling heeft geïnstalleerd zijn ze te vinden in

/usr/doc/Linux-HOWTOs

terwijl de mini-HOWTO's hun plekje vinden in

/usr/doc/Linux-mini-HOWTOs

In hetzelfde pakket is ook een serie FAQ's (veelgestelde vragen) opgenomen. De afkorting staat in het Engels voor "Frequently Asked Questions" (= "Veelgestelde vragen"). Deze documenten zijn geschreven in een "Vraag en Antwoord" stijl. De FAQ's kunnen vaak nuttig zijn als u op zoek bent naar een snelle oplossing, een "Quick Fix" voor iets. Als u besluit om de FAQ's te installeren kunt u ze vinden in de /usr/doc/Linux-FAQs directory. Deze bestanden zijn de moeite waard om te lezen als u niet zeker bent hoe u iets moet aanpakken. Ze omvatten een brede selectie aan onderwerpen, met vaak een grote mate aan detail.

Online Hulp

Behalve de documentatie die standaard en als installeerbare optie wordt aangeboden in het Zenwalk Linux besturingssysteem is er een groot aantal online hulpbronnen aanwezig waaruit u kunt putten.

De officiële website en help forum

De officiële Zenwalk Website bevat informatie over de nieuwste Zenwalk versie, inclusief de changelog van zowel de huidige versie als de ontwikkelversie (de "snapshot"). Er is ook een actief Forum beschikbaar.

E-mail ondersteuning

Zenwalk heeft enkele gespecialiseerde mailinglijsten: