2. ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ MOUNT

2.1. Παρουσίαση

Η εντολή hotname σας επιτρέπει να δώσετε μόνιμα, σταθερά ονόματα σε αφαιρούμενες συσκευές οι οποίες εμφανίζονται στον mountpoint manager.

Για παράδειγμα, το MP3 player σας, θα μπορεί να καλείται mp3-player, και οι 2 μνήμες USB θα μπορούν να καλούνται usb_home και usb_work.

2.2. Εκτέλεση

Το εργαλείο αυτό πρέπει να τρέξει με δικαιώματα διαχειριστή. Αυτό μπορεί ακόμα να γίνει και κάνοντας διπλό κλίκ στο εικονίδιό του στο Zenpanel.

2.3. Βασική χρήση

Η συσκευή που επιθυμείτε να ονομάσετε θα πρέπει να έχει γίνει ήδη mount στο σύστημα. Σημειώστε το όνομα κάτω απο το οποίο παρουσιάζεται και ύστερα τρέξτε το εργαλείο Mountpoint Name.

Επιλέξτε την παρούσα ονομασία της συσκευής στο πεδίο Old name και γράψτε το όνομα το οποίο θα θέλατε στο πεδίο New name, έπειτα κάντε κλίκ στο Apply.

Το καινούριο όνομα σημείου mount θα αποθηκευτεί και η συσκευή θα γίνει αυτόματα remount με το καινούριο όνομα (εκτός και αν η συσκευή χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή, οπότε το όνομα θα αλλάξει την επόμενη φορά που θα συνδεθεί).

2.4. Επιλογή των ονομάτων

Το εργαλείο αυτό δεν θα σας επιτρέψει την προσθήκη ενός μη αποδεκτού ονόματος. Εάν το σύστημα αύτοματου mount βρεί δύο συσκευές που θέλουν το ίδιο όνομα, τότε η πρώτη που θα δει θα πάρει και το προτιμώμενο όνομα και η δεύτερη θα πάρει ένα γενικό όνομα, όπως usb1.

Η επιλογή Safe Unplug με το δεξί κλίκ στον Thunar, εξ'ορισμού, δεν θα εμφανιστεί εάν το σημείο mount δεν ξεκινά με ένα σταθερό πρόθεμα: usb, fire, pcm, mmc. Απ'τη στιγμή που θέλετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει είτε να βάλετε όνομα δικής σας επιλογής στην εμφάνισή του (ή απλά βάλτε ένα *, εννοώντας όλα τα ονόματα), είτε θα χρησιμοποιείσετε ένα σταθερό πρόθεμα στο όνομα, π.χ. usb-camera.