8. ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΩΝ

8.1. Παρουσίαση

Το Userconfig είναι ένα εργαλείο για τα Zenwalk; σχεδιάστηκε για να παρέχει εύκολο έλεγχο στις καταχωρήσεις χρηστών στο Zenwalk σύστημά σας, συμπεριλαμβανομένων και των ομάδων, κ.λ.π.

8.2. Ξεκινώντας

Θα δείτε την παρακάτω οθόνη

8.3. Λίγα λόγια για κάθε στοιχείο του μενού

  • List users: Εμφανίζει μια λίστα με τους χρήστες του συστήματος.

  • Create user: Επιλέγοντας "Create user" σας ζητείται εισαγωγή του ονόματος χρήστη (πχ. το δικό σας όνομα σύνδεσης). Έπειτα σας ζητείται η ομάδα στην οποία ο χρήστης αυτός θα ανήκει (πχ. users, σε αυτή την περίπτωση αποδεχτείτε την προεπιλεγμένη εκδοχή). Μετά σας ζητείται η τοποθεσία του καταλόγου home. Μετά, επιπλέον συμμετοχές σε ομάδες. Μετά ο μεταγλωτιστής κελύφους (bash). Μετά, η ημερομηνία λήξης του λογαριασμού - επιλέξτε NEVER (ποτέ) εάν δεν επιθυμείτε αυτός ο λογαριασμός να λήξει. Μετά σας ζητούνται κάποιες επιπλέον πληροφορίες (χρήσιμες για συστήματα πολλών χρηστών) και τον κωδικό χρήστη. Όταν τελειώσετε θα σας παρουσιαστούν οι ρυθμίσεις και μπορούν να αλλαχθούν σε περίπτωση που αυτό χρειάζεται. Επιλέξτε το BACK για να επιτρέψετε στο κεντρικό μενού. Αυτό είναι το γραφικό περιβάλλον για την εντολή "adduser".

  • Delete users: Σας εμφανίζει μια λίστα με τους χρήστες στο σύστημά σας. Επιλέξτε έναν απο αυτούς και πατήστε το OK για να τον διαγράψετε. Πατήστε το BACK για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού.

  • Change password: Σας εμφανίζει μια λίστα με τους χρήστες στο σύστημά σας. Επιλέξτε έναν απο αυτούς και πατήστε το OK για να αλλάξετε τον κωδικό του. Πατήστε το BACK για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού.

  • List groups: Σας εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ομάδες που έχουν οριστεί στο σύστημά σας.

  • Modify group: Σας εμφανίζει μια λίστα με τις ομάδες στο σύστημά σας. Επιλέγοντας το OK θα σας επιτραπεί νε επεξεργαστείτε το όνομα της επιλεγμένης ομάδας. Πατήστε το BACK για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού.

  • Create group: Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα στο σύστημά σας. Αυτό είναι χρήσιμο εάν θέλετε για παράδειγμα, να εγκαταστήσετε το αντι-ιικό πρόγραμα ClamAV. Σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να οριστεί συγκεκριμένο όνομα ομάδας, στο οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στους χρήστες της (εαν τους επιτρέψετε να τρέξουν το ClamAV). Σας ζητείται το όνομα της ομάδας.

  • Delete groups: Σας εμφανίζει μια λίστα από τις ομάδες στο σύστημά σας. Επιλέγοντας OK θα διαγραφεί η ομάδα που έχετε διαλέξει. Επιλέγοντας BACK θα σας στείλει πίσω στο κεντρικό μενού.

  • About: Αναδύεται το κουτί About το οποίο σας εμφανίζει την έκδοση userconfig που τρέχετε, κ.λ.π.