7. ΩΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

7.1. Παρουσίαση

Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να ρυθμίσετε εύκολα την ώρα του συστήματός σας.

7.2. Χρήση

Απλά θα ρυθμίσετε την ώρα στο παράθυρο διαλόγου. Εάν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε ακόμα να επιλέξετε το "ntp" και να πατήσετε [enter], η ώρα θα συγχρονιστεί με έναν διακομιστή ώρας.