6. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

6.1. Παρουσίαση

Η εντολή localeconfig επιτρέπει στο χρήστη να εφαρμόσει τις τοπικές του ρυθμίσεις στο σύστημα.

Μια "τοπική ρύθμιση" (locale) είναι ένα σετ συμβάσεων που σχετίζονται με τη γλώσσα του χρήστη, το περιβάλλον του και/ή τα κοινωνικά πρότυπα που ακολουθεί (όπως σύμβολα χρημάτων, τρόπος προβολής ημερομηνίας, κ.λ.π.). Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο περιβάλλον που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Απο προεπιλογή, ένα σύστημα Linux είναι ρυθμισμένο στις τοπικές ρυθμίσεις "en_US". Έτσι εμείς λέμε στο σύστημά μας αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε άλλη γλώσσα ("en_GB" για το Ηνωμένο Βασίλειο, "es_ES" για την Ισπανία, "gr_GR" για την Ελλάδα και ούτω καθεξής).

6.2. Εκτέλεση

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την εντολή πρέπει να ξέρετε τον κωδικό του διαχειριστή (root). Μόνο ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει τις τοπικές ρυθμίσεις.

Μπορείτε να ξεκινήσετε το "localeconfig" απο το γραφικό περιβάλλον ή ακόμα και απο τερματικό, γράφοντας απλά την εντολή localeconfig.

6.3. Βασική χρήση

Για να ρυθμίσετε τις τοπικές ρυθμίσεις του συστήματός σας, κάντε τα παρακάτω:

Διαλέξτε τη γλώσσα που θέλετε

Η επιλογή "locale" είναι σημαντίκή. Ένα σύγχρονο σύστημα θα χρησιμοποιεί UTF-8 αντί για ISO. Μην ανησυχείτε, το σύμβολο € υπάρχει και στο UTF-8. Μόλις διαλέξετε αυτό που θέλετε απλά κάντε κλικ στο [OK].