5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

5.1. Παρουσίαση

Το Serviceconfig είναι ένα ειδικευμένο για τα Zenwalk εργαλείο; σχεδιάστηκε για την δειυκόλυνση του ελέγχου για τις εγκατεστημένες υπηρεσίες. Εαν δεν ρυθμιστεί χειροκίνητα, τα Zenwalk θα ενεργοποιήσουν κάποιες υπηρεσίες εξ'ορισμού κατα την εκκίνηση.

5.2. Ξεκινώντας

Θα δείτε την παρακάτω οθόνη

5.3. Χρήση

Αναλόγως με τις ρυθμίσεις σας, μερικές απο τις υπηρεσίες μπορεί να μην χρειάζονται (για παράδειγμα ο δαίμονας ssh ή ο διακομιστής κονσόλας ποντικιού gpm). Αυτό, βέβαια, το αποφασίζετε εσείς. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πολλαπλές υπηρεσίες κατα την εκκίνηση. Εαν δεν είσαστε σίγουροι για την απενεργοποίηση μιας υπηρεσίας, διαβάστε πρώτα τις διαθέσιμες πληροφορίες για αυτήν, αναζητήστε για αυτήν στο "Google", ή στο φόρουμ μας.

Αν το πακέτο xdialog δεν είναι εγκατεστημένο, το serviceconfig θα χρησιμοποιήσει τη διεπιφάνεια Ncurses. Όπως και με τα προηγούμενα εργαλεία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρα spacebar, tab και τα βέλη, για να πλοηγηθείτε στο πρόγραμμα.

Στο τερματικό η εντολή service μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για τη ρύθμιση των δαίμονων. Εκτός απο την απλή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αυτών των δαιμόνων η υπηρεσία μπορεί ακόμα και να τους σταματήσει, να τους ξεκινήσει ή να τους επανεκκινήσει. Μια περίληψη της σύνταξης: - εκκίνησης/σταματήματος δαιμόνων: service start|stop|restart [servicename] - ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δαιμόνων: service enable|disable [servicename] - εμφάνιση λίστας με τη κατάσταση των εγκατεστημένων δαιμόνων: service list

 • Εκκίνηση/σταμάτημα δαιμόνων: # service start|stop|restart [servicename]

 • Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δαιμόνων:# service enable|disable [servicename]

 • Εμφάνιση λίστας με τη κατάσταση των εγκατεστημένων δαιμόνων: # service list

5.4. Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες (services)

 • alsa: Ακρωνύμιο για το Advanced Linux Sound Architecture (ALSA). Παρέχει ηχητική και MIDI λειτουργικότητα στο λειτουργικό σύστημα Linux.

 • cups: To Common UNIX Printing System ("CUPS") παρέχει λύση για εκτυπώσεις σε όλες τις πλατφόρμες περιβάλλοντος UNIX. Είναι βασισμένο στο "Internet Printing Protocol (Πρωτόκολλο Εκτύπωσης Διαδικτύου)" και παρέχει πλήρεις εκτυπωτικές υπηρεσίες για τους περισσότερους PostScript και raster εκτυπωτές.

 • famd: Ο δαίμονας File Alteration Monitor (FAM). Είναι ένα υποσύστημα με το οποίο οι εφαρμογές μπορούν να ενημερώνονται όταν συγκεκριμένα αρχεία και καταλόγοι αλλάχτηκαν. Ο δαίμονας αναμένει αιτήσεις και παρέχει ενημερώσεις. Ο famd κανονικά ξεκινά απο έναν υπερδιακομιστή διαδικτύου όπως ο inetd, αλλά μπορεί να εκκινηθεί και ανεξάρτητα. Μόνο μία έκφανση του famd μπορεί να τρέχει κάθε φορά. Μπορεί να ρυθμιστεί με επεξεργασία στο αρχείο ρυθμίσεων του (famd.conf). Απ'τη στιγμή που ο famd χρησιμοποιείται π.χ., για την ανανέωση της εμφάνισης των καταλόγων του διαχειριστή αρχείων Thunar, συνιστάται να αφήνουμε τον famd ανοιχτό.

 • gpm: Ένα εργαλείο αποκοπής και επικόλλησης, και διακομιστής ποντικιού για εικονικές κονσόλες. Αναγκαίο μόνο αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι στην κονσόλα.

 • inetd: Ο inetd είναι ένας δαίμονας για πολλά συστήματα Unix ο οποίος διαχειρίζεται υπηρεσίες διαδικτύου. Συχνά καλείται απο έναν υπερδιακομιστή και ακούει σε όλες τις πόρτες που χρησιμοποιούνται απο διαδικτυακές υπηρεσίες όπως το FTP, POP3, και το telnet. Όταν ένα TCP ή ένα UDP πακέτο έρχεται σε πόρτα με συγκεκριμένο αριθμό, ο inetd ξεκινά το κατάλληλο πρόγραμμα διακομιστή για να χειριστεί την σύνδεση.

 • ip_forward: καλύπτει το IP forwarding.

 • messagebus: Ο D-BUS είναι πρωτίστως μια βιβλιοθήκη η οποία παρέχει την απ'ευθείας επικοινωνία μεταξύ δύο εφαρμογών. Ο dbus-daemon είναι μια εφαρμογή η οποία χρησιμοποιεί αυτή τη βιβλιοθήκη για να θέσει σε ισχύ τον δαίμονα message bus. Πολλαπλά προγράμματα συνδέονται στον δαίμονα message bus και ανταλλάσουν μηνύματα μεταξύ τους.

 • netfilter: Είναι ένα σύστημα στο πυρήνα Linux το οποίο είναι υπεύθυνο για πολλές μορφές διαμελισμένων πακέτων, όπως το NAT. Το σύστημα netfilter παρακολουθεί συνδέσεις (επιτρέποντας τη δημιουργία τείχους προστασίας - "firewalls" - βασισμένα σε αυτό), τη μεταγλωτισση διευθύνσεων και πορτών IP και πληθώρα δυνατοτήτων για χρήση απο άλλες εφαρμογές.

 • nfsd: Ο δαίμονας nfsd τρέχει σε ένα διακομιστή ο οποίος διαχειρίζεται αιτήματα πελάτη για τις λειτουργίες συστήματος αρχείων. Ο Network File System (NFS) είναι ένα διανεμημένο σύστημα αρχείων το οποίο επιτρέπει στους χρήστες την πρόσβαση σε αρχεία και καταλόγους των οποίων η θέση βρίσκεται σε απομακρυσμένους υπολογιστές και φέρεται σε αυτά τα αρχεία και στους καταλόγους σαν να ήταν τοπικά.

 • ntpd: Ο ntpd θέτει και συντηρεί την ώρα της ημέρας για το σύστημα σε συγχρονισμό με διαδικτυακούς διακομιστές ώρας.

 • numlock: Ενεργοποιεί το αριθμητικό πληκτρολόγιο στη κονσόλα

 • rpc: Ο δαίμονας rpc μετατρέπει (Remote Procedure Call) αριθμους προγραμμάτων RPC σε αριθμούς διαδικτυακών πορτών.

 • saslauthd: Ο διακομιστής πιστοποίησης SASL (SASL = Simple Authentication and Security Layer).

 • scanluns: Σαρώνει τις θύρες για συσκευές οι οποίες έχουν συνδεθεί σε USB ή σε IEEE1394 (Firewire) θύρα οι οποίες μπορεί να μην έχουν εντοπισθεί γιατί χρησιμοποιούν ένα LUN (Logical Unit Number - Λογικό Αριθμό Μονάδας) διαφορετικό απο το 0.

 • sshd: Ο δαίμονας ασφαλούς κέλυφους, επιτρέπει ασφαλείς αποκμακρυσμένες συνδέσεις σε αυτό το μηχάνημα.

 • syslog: Καταγράφει όλες τις δραστηριότητες του συστήματος.

 • uwd: Ο uwd είναι ένας διακομιστής ο οποίος ελέγχει τη προσθήκη κάποιου μέσου (CD/DVD) και μετά ενημερώνει τον udev έτσι ώστε να κάνει mount τις ανάλογες συσκευές.

 • wifi-radar: Σας επιτρέπει να ξεκινήσετε το wifi-radar, έναν πολυ-δικτυακό σύνδεσμο, στην εκκίνηση.

 • wireless:Σας επιτρέπει να ξεκινήσετε ένα ασύρματο δίκτυο στην εκκίνηση.