1. Προαπαιτούμενα υλικού

Για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε στο μέγιστο το Zenwalk Linux, θα χρειαστείτε τουλάχιστον τα παρακάτω: