1. Τι είναι Linux;

Το Linux γεννήθηκε το 1991. Αρχικά, ήταν απλά ο πυρήνας του Λειτουργικού Συστήματος, αναπτυσσόμενος απο τον Linus Torvalds. Σήμερα ο κόσμος κοινά αναφέρεται στο σύστημα GNU/Linux απλά ως "Linux". Όπως λέει και το ολοκληρωμένο όνομα του Λ.Σ, GNU/Linux είναι ένας συνδυασμός του λογισμικού Linux και των συστατικών λογισμικού του GNU. GNU, είναι ακρωνύμιο για το GNU’s not Unix, ξεκίνησε σαν ένα σχέδιο στις αρχές τις δεκαετίας του 90 για την ανάπτυξη ενός unix-οειδούς ελεύθευρου Λ.Σ. Τώρα, πολλές απο τις εφαρμογές ενός Linux συστήματος παρέχονται απο το εγχείρημα GNU. Παραδείγματα είναι ο GNU C μεταγλωτιστής (GCC) και το bash κέλυφος στον υπολογιστή σας που τρέχει Linux. Περισσότερες πληροφορίες για το GNU/Linux μπορούν να βρεθούν στη Wikipedia.