ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ZENWALK LINUX

Οδηγός χρήσης Zenwalk

Συγγραμένο απο την ομάδα ZenDoc.

Όσον αφορά την άδεια που καλύπτει την τεκμηρίωση αυτή

Έχετε το δικαίωμα να αντιγράψετε, διανείμετε και/ή να επεξεργαστείτε την τεκμηρίωση σύμφωνα τους όρους της GNU General Public License, έκδοση 2 ή επόμενη έκδοση της, όπως εκδόθηκε απο το ίδρυμα Free Software Foundation. Το κείμενο της άδειας βρίσκεται και στο παράρτημα: GNU General Public License.

Αναθεωρήθηκε: 19 Φεβρουαρίου 2007

Δείτε ακόμα το Zenwalk GNU/Linux Wiki για περισσότερες γενικές οδηγίες.


Table of Contents

Πρόλογος (απο Jean-Philippe Guillemin)
1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
1. Τι είναι Linux;
2. Ελεύθερο Λογισμικό και Linux
2.1. Ορισμός
2.2. Γενικός Ορισμός του "Λογισμικού"
2.3. Παρουσίαση του ελεύθερου λογισμικού (βασισμένο στο άρθρο του Marc Poiroud)
2.3.1. Η προέλευση του ελεύθερου λογισμικού
2.3.2. Κατανοώντας το ελεύθερο λογισμικό
3. Zenwalk Linux
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Προαπαιτούμενα υλικού
2. Πως να αποκτήσετε το Zenwalk Linux
3. Πως θα κάψετε μια εικόνα ISO του Zenwalk Linux
3.1. Χρησιμοποιώντας Windows (Nero)
3.2. Χρησιμοποιώντας Linux (Graveman)
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4.1. Βεβαιωθείται ότι ο υπολογιστής σας μπορεί να εκκινηθεί απο το CD-ROM
4.2. Εγκατάσταση του Zenwalk Linux
3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ZENWALK
1. ZENPANEL, Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.1. Παρουσίαση
1.2. Εκκίνηση
1.3. Χρήση
2. KEYBOARD LAYOUT (ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ)
2.1. Παρουσίαση
2.2. Εκτέλεση
2.3. Βασική χρήση
3. NETPKG
3.1. Παρουσίαση
3.2. Start
3.2.1. Χρησιμοποιώντας το netpkg μέσα απο το GUI - Γραφικό Περιβάλλον.
3.2.2. Χρησιμοποιώντας το netpkg μέσω CLI - (Γραμμής Εντολών)
3.3. Επιλογές
3.3.1. Οι επιλογές του Netpkg μέσω GUI - Γραφικό Περιβάλλον
3.3.2. Επιλογές του Netpkg μέσω Γραμμής Εντολών
3.4. Netpkg.conf (αρχείο ρυθμίσεων netpkg)
3.5. Μερικές συμβουλές πριν αναβαθμίσετε το σύστημά σας
4. NETWORKCONFIG
4.1. Παρουσίαση
4.2. Ξεκινώντας
4.3. Χρήση
5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
5.1. Παρουσίαση
5.2. Ξεκινώντας
5.3. Χρήση
5.4. Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες (services)
6. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
6.1. Παρουσίαση
6.2. Εκτέλεση
6.3. Βασική χρήση
7. ΩΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
7.1. Παρουσίαση
7.2. Χρήση
8. ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΩΝ
8.1. Παρουσίαση
8.2. Ξεκινώντας
8.3. Λίγα λόγια για κάθε στοιχείο του μενού
9. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ VIDEO
9.1. Παρουσίαση
9.2. Ξεκινώντας
9.3. Χρήση
4. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
1. MOUNTPOINTS MANAGER
1.1. Παρουσίαση
1.2. Χρήση
1.3. USB automount... Πώς λειτουργεί;
1.4. Πιθανά προβλήματα...
1.5. Αυτόματο mount αποθηκευτικών συσκευών (CDs, DVDs, κάρτες μνήμης):
2. ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ MOUNT
2.1. Παρουσίαση
2.2. Εκτέλεση
2.3. Βασική χρήση
2.4. Επιλογή των ονομάτων
3. WIFI RADAR
3.1. Παρουσίαση
3.2. Εκκίνηση
3.3. Χρήση
4. XORGCONFIG
5. XWMCONFIG
5.1. Παρουσίαση
5.2. Ξεκινώντας
5.3. Χρήση